Roll No. Name
Semester
Year
ANT2061001 KOUSTHAV MAHANTA 3 2020
ANT2061002 AMARJYOTI BORO 3 2020
ANT2061003 SEPHALI MEDHI 3 2020
ANT2061005 RITURAJ BORA 3 2020
ANT2061006 BHARGAV JYOTI NATH 3 2020
ANT2061007 GITANJALI SARKAR 3 2020
ANT2061008 MAITRAYEE BARUAH 3 2020
ANT2061009 NANDITA BARMAN 3 2020
ANT2061010 TH SONALI SINGHA 3 2020
ANT2061011 RISHI DEURI 3 2020
ANT2061012 SONUBAR SABA 3 2020
ANT2061013 TRISHNA SONOWAL 3 2020
ANT2061015 JOYRAJ KALITA 3 2020
ANT2061016 KAUSHIK BHATTACHARYYA 3 2020
ANT2061017 NAYAN JYOTI KALITA 3 2020
ANT2061018 MANJURIMA DUTTA 3 2020
ANT2061019 REKIBUL HAQUE CHOUDHURY 3 2020
ANT2161001 Asha Joishi 4 2021
ANT2161002 SUKANYA SARMA 4 2021
ANT2161003 Trinaya Deka 4 2021
ANT2161004 KARABI RAY 4 2021
ANT2161005 N BEAUTY DEVI 4 2021
ANT2161006 ARJUMA BEGUM 4 2021
ANT2161007 DHONIRAM TISSO 4 2021
ANT2161008 DHARITRI KALITA 4 2021
ANT2161009 RIBINA THAOSEN 4 2021
ANT2161010 Ruth Nemneitheng Keivom 4 2021
ANT2161011 ANANYA PARASHAR 4 2021
ANT2161012 SRI PRITIREKHA DEKA 4 2021
ANT2161013 JERIFA KHANAM 4 2021
ANT2161014 NISHAMANI BARMAN 4 2021
ANT2161015 Priyanka Das 4 2021
ANT2161016 Khasaindi Langthasa 4 2021
ANT2161017 HIMANJALI DEKA 4 2021
ANT2161018 Sheikh Hasina Parbin 4 2021
ANT2161019 RESMINA AKTAR 4 2021
ANT2161020 Rima Parbin 4 2021
ANT2161021 BISWAJIT AMSONG 4 2021
ANT2161022 MIMUM BORANG 4 2021
ANT2161023 RUPREKHA SAIKIA 4 2021
ANT2161024 Ankita Deka 4 2021
ANT2161025 SOURABH PEGU 4 2021
ANT2161026 Pallabi Rahang 4 2021
ANT2261001 Sangita Roy 3 2022
ANT2261010 CHAYANIKA SONOWAL 3 2022
ANT2261025 Jirdap Rongpipi 3 2022
ANT2261027 PHAGUNI CHANGMAI 3 2022
ANT2261002 PUJA DAS 3 2022
ANT2261003 TRIDIV TAPOBAN PHUKAN 3 2022
ANT2261004 Nilakshi Haloi 3 2022
ANT2261005 TUSHAR DAS 3 2022
ANT2261006 Rabina Parvin 3 2022
ANT2261007 Nihaz Ahmed 3 2022
ANT2261008 Aritra Ganguly 3 2022
ANT2261009 Mrigango Biswas 3 2022
ANT2261011 AHAMMAD HUSSAIN 3 2022
ANT2261012 SHREYASHREE DEKA 3 2022
ANT2261013 REENA KALITA 3 2022
ANT2261014 BHUPALI RAJBONGSHI 3 2022
ANT2261015 SONIA NATH 3 2022
ANT2261016 Niharika Bora 3 2022
ANT2261017 PRITISHREE SAHARIA 3 2022
ANT2261018 Partha Jyoti Basumatary 3 2022
ANT2261019 Smriti Malakar 3 2022
ANT2261020 Roshni Ingti 3 2022
ANT2261021 NICKY GOHAIN 3 2022
ANT2261022 Rituparna Das 3 2022
ANT2261023 Anindita Das 3 2022
ANT2261024 Ruth Lalditsak Buhril 3 2022
ANT2261026 BIJIT KAKOTI 3 2022
ANT2261028 Deboti Owary 3 2022
ANT2261001 Sangita Roy 4 2022
ANT2261010 CHAYANIKA SONOWAL 4 2022
ANT2261025 Jirdap Rongpipi 4 2022
ANT2261027 PHAGUNI CHANGMAI 4 2022
ANT2261002 PUJA DAS 4 2022
ANT2261003 TRIDIV TAPOBAN PHUKAN 4 2022
ANT2261004 Nilakshi Haloi 4 2022
ANT2261005 TUSHAR DAS 4 2022
ANT2261006 Rabina Parvin 4 2022
ANT2261007 Nihaz Ahmed 4 2022
ANT2261008 Aritra Ganguly 4 2022
ANT2261009 Mrigango Biswas 4 2022
ANT2261011 AHAMMAD HUSSAIN 4 2022
ANT2261012 SHREYASHREE DEKA 4 2022
ANT2261013 REENA KALITA 4 2022
ANT2261014 BHUPALI RAJBONGSHI 4 2022
ANT2261015 SONIA NATH 4 2022
ANT2261016 Niharika Bora 4 2022
ANT2261017 PRITISHREE SAHARIA 4 2022
ANT2261018 Partha Jyoti Basumatary 4 2022
ANT2261019 Smriti Malakar 4 2022
ANT2261020 Roshni Ingti 4 2022
ANT2261021 NICKY GOHAIN 4 2022
ANT2261022 Rituparna Das 4 2022
ANT2261023 Anindita Das 4 2022
ANT2261024 Ruth Lalditsak Buhril 4 2022
ANT2261026 BIJIT KAKOTI 4 2022
ANT2261028 Deboti Owary 4 2022